Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đinh cho các máy bắn đinh, vít dẫn động bằng thuốc nổ

Cho tôi xem tất cả PAF, chốt và đinh của Hilti để bắn đinh bằng máy dẫn động bằng thuốc nổ – chẳng hạn như DX 2, DX 5 hoặc DX 9

Cho tôi xem tất cả PAF, chốt và đinh của Hilti để bắn đinh bằng máy dẫn động bằng thuốc nổ – chẳng hạn như DX 2, DX 5 hoặc DX 9
X-U 15 / 20 MXSP Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng cách sử dụng máy dẫn động bằng thuốc nổ
X-U 15 P8 TH Đinh đơn hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng cách sử dụng máy dẫn động bằng thuốc nổ
X-ENP Đinh đơn để gắn sàn deck kim loại vào các cấu trúc thép bằng cách sử dụng máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ
X-ENP HVB Đinh đơn để bắt đinh chống cắt vào kết cấu thép bằng cách sử dụng máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ
Đinh X-NK/X-ENK Đinh cao cấp dành cho các chi tiết gắn hạng nhẹ/hạng vừa vào bê tông hoặc thép
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng