Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đinh

Duyệt tất cả các đinh đơn và đinh xếp băng để sử dụng với các máy bắn đinh, vít dẫn động bằng thuốc, pin hoặc khí ga tại đây

Duyệt tất cả các đinh đơn và đinh xếp băng để sử dụng với các máy bắn đinh, vít dẫn động bằng thuốc, pin hoặc khí ga tại đây
Băng đinh X-S G3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng máy bắn đinh khí ga GX 3
X-U 15 P8 TH Đinh đơn hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng cách sử dụng máy dẫn động bằng thuốc nổ
X-U 15 / 20 MXSP Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng cách sử dụng máy dẫn động bằng thuốc nổ
X-ENP Đinh đơn để gắn sàn deck kim loại vào các cấu trúc thép bằng cách sử dụng máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ
Đinh chống cắt X-ENP HVB Đinh đơn để bắt đinh chống cắt vào kết cấu thép bằng cách sử dụng máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ
X-R P8 Đinh đơn hiệu suất cao để sử dụng trên thép trong môi trường ăn mòn, dùng với máy dẫn động bằng thuốc nổ
X-P B3 P7 Đinh đơn hiệu suất cao nhất để dùng với máy bắn đinh không dây BX 3 trên bê tông và các loại vật liệu nền khác