Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho máy đục phá và máy đục

Tìm cữ đo độ sâu, đầu kẹp, dây điện, hộp chứa dụng cụ và các phụ kiện khác cho máy đục phá và máy đục

Tìm cữ đo độ sâu, đầu kẹp, dây điện, hộp chứa dụng cụ và các phụ kiện khác cho máy đục phá và máy đục
dây nguồn Dây cấp nguồn điện thay thế có thể tháo rời cho dụng cụ TE