CỬA SỔ & TẤM ỐP BAO PHỦ

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP HILTI CHO ỨNG DỤNG TẤM ỐP BAO PHỦ

 • Khung giá đỡ

  Khung giá đỡ tấm ốp sử dụng bu lông nở để liên kết tấm ốp vào bê tông.

  Tìm hiểu thêm

  Khung cửa sổ

  Liên kết khung cửa sổ vào vật liệu nền dạng đặc hoặc có lỗ.

  Tìm hiểu thêm