Neo hệ vách

Sự bền vững một cách rõ ràng

Việc sử dụng ngày càng nhiều các bulong đặt trước (bát chôn sàn) trong mặt dựng đòi hỏi một cách tiếp cận mới trong công nghệ sản xuất. Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về công trình XANH trong dài hạn, các quy trình sản xuất quen thuộc liên quan đến tiêu thụ năng lượng không phù hợp sẽ phải nhường chỗ cho các quy trình tiết kiệm nhiều năng lượng hơn. Các vật liệu được sử dụng cũng sẽ phải được thay thế bằng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường hơn

Với hệ thống bulong neo đặt trước (bát chôn sàn) mới của Hilti, có thể thực hiện các giải pháp bền vững hơn đáng kể trong ngành xây dựng. Quy trình sản xuất do Hilti sử dụng đã tiết kiệm hơn 25% năng lượng so với quy trình trước đây.

Hilti là nhà cung cấp đầu tiên trong phân khúc sản phẩm này công bố sản phẩm môi trường (EPD) trên cơ sở Tiêu chuẩn Châu Âu EN 15804 đã được chính thức xác nhận. Công bố này cung cấp dữ liệu cơ bản để đánh giá chất lượng sinh thái của một tòa nhà hoặc kết cấu, chẳng hạn như với LEED hoặc BREEAM.

Hệ neo đặt chờ trước của Hilti

  • Các bộ phận của hệ neo được sản xuất bằng quy trình cán định hình kiểm soát nhiệt độ (TCRS) được đặc trưng bởi bề mặt hoàn thiện cao cấp và khả năng chịu tải cao, giảm tác động mỏi của vật liệu. Quy trình sản xuất này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong một số ngành công nghiệp khắt khe nhất như sản xuất phương tiện đi lại và máy bay..  
  • Vật liệu làm kín rãnh channel để tránh bụi bẩn và vữa bê tông không rơi vào lòng rãnh, nó cũng có thể được xử lý rất đơn giản vì không gây hại cho môi trường. Những vật liệu này bao gồm một dải xốp LDPE thân thiện với môi trường với dải băng xé và nắp đậy ở 2 đầu channel. 
Please enter alternative text here (optional)

GIẢI PHÁP GÓC HAC

  • Thế hệ mới của các bulong đặt trước, hệ neo channel (bát chôn sàn) cho các góc của mặt sàn
  • Phần góc mới có hai hệ neo (bát chôn sàn) riêng biệt với các neo đặc biệt dựa trên các cốt thép gia cố, khắc phục những thiếu sót của các giải pháp hiện có
  • Dễ dàng lắp đặt thông qua hai hệ neo channels (bát chôn sàn) riêng biệt
  • Tải trọng cắt song song được hỗ trợ bởi các kênh tiêu chuẩn kết hợp với bu lông cắt nấc HBC-C-N
  • Tổ hợp mới cho phép thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn hiện có như CEN TS 1992-4 và các tiêu chuẩn thiết kế cho bê tông cốt thép bao gồm EC 2.
  • Tích hợp trong phầm mềm PROFIS Anchor Channel để hỗ trợ thiết kế một cách dễ dàng
  • Khoảng cách góc tối thiểu

Hỏi kỹ sư

Tải phần mềm