Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Vít

Tìm hiểu xem các loại đinh vít của chúng tôi cho các ứng dụng hoàn thiện nội thất – bao gồm vít để liên kết tấm tường thạch cao, vít đóng khung và hệ thống tường thạch cao dùng băng vít – có thể tăng năng suất trên công trường như thế nào

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng