Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Dụng cụ hỗ trợ CB 200/P1 #55205

Tư vấn và hỗ trợ