Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hệ thống loại bỏ bụi (SDS Plus)

Cho tôi xem hệ thống loại bỏ bụi, cả loại tích hợp và gắn thêm, được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với máy khoan búa SDS Plus (TE-C) khi khoan bê tông

Cho tôi xem hệ thống loại bỏ bụi, cả loại tích hợp và gắn thêm, được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với máy khoan búa SDS Plus (TE-C) khi khoan bê tông
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng