Hilti - CÁC DỰ ÁN MẶT DỰNG KÍNH

South Beach Mixed Development

Please enter alternative text here (optional)

Dự án: South Beach 
Giá trị: 942 Triệu SGD$
Địa điểm: Singapore

Ứng dụng: Mặt dựng kính
Khách hàng: YKK AP Singapore Pte Ltd 
Tư vấn: Arup Singapore 


South Beach, một tháp 34 sàn và một tháp 45 sàn tạo nên một khách sạn 560 phòng, các văn phòng và 171 căn hộ.

CapitaGreen

Please enter alternative text here (optional)

Dự án: CapitaGreen
Giá trị: 250 Triệu SGD$
Địa điểm: Singapore

Ứng dụng: Mặt dựng kính
Khách hàng: YKK AP Singapore
Tư vấn: Arup Façade

CapitaGreen, tái phát triển khu đậu xe đã có Market Street thành một tòa nhà 36 tầng.

Mediacorp Complex

Please enter alternative text here (optional)

Dự án: Mediacorp Complex
Giá trị: 413 Triệu SGD$
Địa điểm: Singapore

Ứng dụng: Façade
Khách hàng: YKK AP Singapore
Tư vấn: BFG

Mediacorp Campus, một tổ hợp xanh 1.5ha Green Building với khu vực rộng 79,800 mét vuông.

Hỏi Kỹ Sư