LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Máy cắt gặm, cưa cắt và kéo cắt không dây

Cho tôi xem kéo cắt, máy cắt gặm và cưa cắt nhẹ 22V và sử dụng nền tảng pin Nuron

Cho tôi xem kéo cắt, máy cắt gặm và cưa cắt nhẹ 22V và sử dụng nền tảng pin Nuron
SPN 6-A22 Cordless nibbler Agile and versatile cordless nibbler for freeform cuts in virtually any corrugated and trapezoidal metal sheeting, as well as C, L and U profiles up to 2.0 mm (14 Gauge) thickness
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục