Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy cắt gặm, cưa cắt và kéo cắt không dây

Cho tôi xem kéo cắt, máy cắt gặm và cưa cắt nhẹ 22V và sử dụng nền tảng pin Nuron

Cho tôi xem kéo cắt, máy cắt gặm và cưa cắt nhẹ 22V và sử dụng nền tảng pin Nuron
SPN 6-A22 Cordless nibbler Agile and versatile cordless nibbler for freeform cuts in virtually any corrugated and trapezoidal metal sheeting, as well as C, L and U profiles up to 2.0 mm (14 Gauge) thickness