Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Túi đeo lưng VC 3/4-T8 VC 10-22/140-2-22 #2305016

Tư vấn và hỗ trợ