Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Bu-lông con nhộng

Bu-lông con nhộng, được chứng nhận quốc tế cho các ứng dụng trong bê tông – cho các ứng dụng tuần tự với độ sâu neo cố định

Bu-lông con nhộng, được chứng nhận quốc tế cho các ứng dụng trong bê tông – cho các ứng dụng tuần tự với độ sâu neo cố định
HVU2 Bu-lông túi nhộng giấy bạc hiệu suất tối ưu, dùng cho ứng dụng neo hạng nặng trong bê tông
Que ren AM 8.8 Que ren tiết kiệm, dùng cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun (thép cacbon 8.8)
Bu-lông túi nhộng HVU-TZ Bu–lông hóa chất túi nhộng giấy bạc hiệu suất tối ưu, dùng để neo các tải trọng động vào bê tông
Thanh ren HAS-U 5.8 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 5.8)
Thanh ren HAS-U 5.8 HDG Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 5.8, mạ kẽm nhúng nóng)
Thanh ren HAS-U 8.8 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 8.8)
Thanh ren HAS-U 8.8 HDG Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 8.8, mạ kẽm nhúng nóng)
Thanh ren HAS-U A4 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép không gỉ A4)
Ống nối ren trong HIS-N Mũi lắp ren trong hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun và dạng túi nhộng (thép cacbon)
Ống nối ren trong HIS-RN Mũi lắp ren trong hiệu suất cao dành cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun và dạng túi nhộng (thép không gỉ A4)
Thanh ren HAS-RTZ Thanh ren hiệu suất tối ưu dùng cho bu-lông túi nhộng neo trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng