Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Các hóa chất khoan cấy

Một loạt các loại bu-lông hóa chất - vữa phun của chúng tôi cũng được thiết kế cho các ứng dụng cốt thép và có thể được sử dụng trên bê tông và tường gạch

Một loạt các loại bu-lông hóa chất - vữa phun của chúng tôi cũng được thiết kế cho các ứng dụng cốt thép và có thể được sử dụng trên bê tông và tường gạch
Bu-lông hóa chất HIT-HY 200-R V3 Vữa kết hợp dạng phun, hiệu suất tối ưu, có chứng nhận dùng cho các liên kết thép khoan cấy và neo tấm đế thép kết cấu
Bu-lông epoxy HIT-RE 500 V3 Vữa epoxy phun hiệu suất tối ưu, có chứng nhận cho các liên kết cốt thép và neo chịu tải lớn
Bu-lông epoxy HIT-RE 100 Vữa epoxy phun, hiệu suất cao, được chứng nhận mỗi ngày cho neo và liên kết cốt thép trong bê tông
Bu-lông hóa chất HIT-HY 270 Vữa kết hợp dạng phun, có hiệu suất tối ưu với các chứng nhận cho liên kết trong tất cả các loại vật liệu tường gạch
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng