Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ đa hạng (MT)

Hệ thống dầm và giằng mô-đun linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn cho các cấu trúc 3D

Hệ thống dầm và giằng mô-đun linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn cho các cấu trúc 3D
Giá góc MT-C-GS OC Giá góc được gia cố cho cấu kiện thanh giằng hạng nặng chịu tải 3D trong môi trường ăn mòn vừa phải