Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ đa hạng (MT)

Hệ thống thanh giằng mô-đun linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn để gắn hộp điện, hệ thống cáp, ống dẫn hoặc phụ kiện

Hệ thống thanh giằng mô-đun linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn để gắn hộp điện, hệ thống cáp, ống dẫn hoặc phụ kiện