Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Vật liệu mạ kẽm

Các điểm cố định, con chạy và dẫn hướng trượt mạ kẽm cho hệ thống ống trong các ứng dụng sưởi hoặc làm lạnh - để lắp đặt linh hoạt các ống chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thay đổi

Các điểm cố định, con chạy và dẫn hướng trượt mạ kẽm cho hệ thống ống trong các ứng dụng sưởi hoặc làm lạnh - để lắp đặt linh hoạt các ống chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thay đổi
MGM 2 Bảng mã 2 lỗ mạ kẽm cao cấp cho các ứng dụng điểm cố định hạng nhẹ (hệ mét)