Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phần cứng mạ kẽm nhúng nóng

Que ren, bu-lông, đai ốc lục giác, vòng đệm, đai ốc khớp nối được mạ kẽm nhúng nóng, v.v. để lắp ráp hệ thống giá đỡ mô-đun trong môi trường ăn mòn vừa phải

Que ren, bu-lông, đai ốc lục giác, vòng đệm, đai ốc khớp nối được mạ kẽm nhúng nóng, v.v. để lắp ráp hệ thống giá đỡ mô-đun trong môi trường ăn mòn vừa phải
Vòng đệm dẹt Vòng đệm dẹt mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tương tự chuẩn ISO 7089 dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau
MC-S-M10 OC-A Vít nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để cố định mối nối với mặt sau của thanh đỡ ngoài trời MC