Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Điểm cố định và con chạy

Các điểm cố định, con chạy và dẫn hướng trượt có khả năng chống ăn mòn khác nhau cho các hệ thống đường ống ở các ứng dụng sưởi hoặc làm lạnh bị giãn nở nhiệt

Các điểm cố định, con chạy và dẫn hướng trượt có khả năng chống ăn mòn khác nhau cho các hệ thống đường ống ở các ứng dụng sưởi hoặc làm lạnh bị giãn nở nhiệt
MGM 2 Bảng mã 2 lỗ mạ kẽm cao cấp cho các ứng dụng điểm cố định hạng nhẹ (hệ mét)