Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đầu nối đế

Kẹp dầm, bảng mã và giá treo để gắn cấu trúc giá đỡ thông gió vào vật liệu nền

Kẹp dầm, bảng mã và giá treo để gắn cấu trúc giá đỡ thông gió vào vật liệu nền
Kẹp dầm MAB Kẹp dầm mạ kẽm để liên kết thanh ren với dầm thép không có ren trong