LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đầu nối đế

Kẹp dầm, bảng mã và giá treo để gắn cấu trúc giá đỡ thông gió vào vật liệu nền

Kẹp dầm, bảng mã và giá treo để gắn cấu trúc giá đỡ thông gió vào vật liệu nền
MAB Kẹp dầm mạ kẽm để liên kết thanh ren với dầm thép không có ren trong
MAB-S Dây đeo mạ kẽm để siết kẹp dầm MAB chặt hơn
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục