Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống phun và giá treo vòng

Kẹp ống và giá treo vòng được thiết kế và phê duyệt để sử dụng trong các ứng dụng ống phun

Kẹp ống và giá treo vòng được thiết kế và phê duyệt để sử dụng trong các ứng dụng ống phun
MP-SPN Giá treo vòng phun mạ kẽm cao cấp có chứng nhận VdS, FM (≥ M10) và UL (≥ M10) cho ứng dụng phun chữa cháy
MP-SP Giá treo vòng phun mạ kẽm cao cấp
MP-MX Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng cực nặng
MP-UB (hệ mét) Bu-lông chữ U mạ kẽm dùng cho các ứng dụng ống thông dụng