Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy nhận và tấm mục tiêu

Tìm máy nhận tia laser, điều khiển từ xa và tấm mục tiêu được thiết kế để đơn giản hóa việc nhắm mục tiêu bằng laser ngay cả trong điều kiện sáng

Tìm máy nhận tia laser, điều khiển từ xa và tấm mục tiêu được thiết kế để đơn giản hóa việc nhắm mục tiêu bằng laser ngay cả trong điều kiện sáng