Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Chân đế PUA 25 #2107119

Tư vấn và hỗ trợ