Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy đục phá & máy đục có dây

Cho tôi xem máy đục có dây để phá dỡ tường và sàn bằng bê tông và tường gạch

Cho tôi xem máy đục có dây để phá dỡ tường và sàn bằng bê tông và tường gạch
Máy đục phá TE 500-X Máy đục phá Hex 17 linh hoạt cho ứng dụng đục hạng nhẹ trên bê tông và tường gạch