Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Máy đục phá & máy đục có dây

Cho tôi xem máy đục có dây để phá dỡ tường và sàn bằng bê tông và tường gạch

Cho tôi xem máy đục có dây để phá dỡ tường và sàn bằng bê tông và tường gạch
Máy đục phá TE 500-X Máy đục phá Hex 17 linh hoạt cho ứng dụng đục hạng nhẹ trên bê tông và tường gạch
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng