Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Bu lông chân máy DD-QFS M16 #220941

Tư vấn và hỗ trợ