Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Ký tự đóng dấu

Cho tôi xem các khối loại chữ cái/số có thể hoán đổi cho nhau giúp rập nổi các dấu hiệu nhận biết trong các cấu kiện thép nhanh hơn và an toàn hơn bằng dụng cụ bắn đinh

Cho tôi xem các khối loại chữ cái/số có thể hoán đổi cho nhau giúp rập nổi các dấu hiệu nhận biết trong các cấu kiện thép nhanh hơn và an toàn hơn bằng dụng cụ bắn đinh