Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Chất nổ phản lực

Tìm hiểu tất cả các lựa chọn để cấp nguồn cho các dụng cụ bắn đinh, từ bình khí ga lâu cạn cho máy bắn đinh GX đến đạn thuốc nổ Công nghệ sạch cho các dụng cụ DX