Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Điểm cố định & con chạy

Các điểm cố định, con chạy và dẫn hướng trượt mạ kẽm cho hệ thống ống trong các ứng dụng sưởi hoặc làm lạnh – để lắp đặt linh hoạt các đường ống chịu nhiệt độ thay đổi

Các điểm cố định, con chạy và dẫn hướng trượt mạ kẽm cho hệ thống ống trong các ứng dụng sưởi hoặc làm lạnh – để lắp đặt linh hoạt các đường ống chịu nhiệt độ thay đổi
MGM 2 Bảng mã 2 lỗ mạ kẽm cao cấp cho các ứng dụng điểm cố định hạng nhẹ (hệ mét)