Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Sản phẩm mạ kẽm

Để bảo vệ trong môi trường ăn mòn thấp, hãy chọn từ các hệ thống thanh đỡ, đầu nối đế, vòng ống được mạ kẽm và nhiều loại khác