Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống mạ kẽm

Nhiều loại kẹp ống mạ kẽm cho nhiều ứng dụng khác nhau về sưởi, hệ thống đường ống, nước thải, điều hòa không khí và làm lạnh

Nhiều loại kẹp ống mạ kẽm cho nhiều ứng dụng khác nhau về sưởi, hệ thống đường ống, nước thải, điều hòa không khí và làm lạnh
MP-PI Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn có lớp lót cách âm cho các ứng dụng hạng nhẹ
MP-P Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng hạng nhẹ
MP-MI Kẹp ống mạ kẽm cao cấp có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng nặng
MP-M Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng nặng
MP-MXI Kẹp ống mạ kẽm cao cấp có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng cực nặng
MP-MX Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng cực nặng
MP-UB (hệ mét) Bu-lông chữ U mạ kẽm dùng cho các ứng dụng ống thông dụng