Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống thép không gỉ

Nhiều loại kẹp ống không gỉ khác nhau cho các ứng dụng hệ thống sưởi, hệ thống đường ống và nước thải trong môi trường ăn mòn cao

Nhiều loại kẹp ống không gỉ khác nhau cho các ứng dụng hệ thống sưởi, hệ thống đường ống và nước thải trong môi trường ăn mòn cao
MP-SRN Kẹp ống thép không gỉ tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng hạng nhẹ