Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống

Kẹp ống được chứng nhận Factory Mutual (FM) dùng để giằng chống động đất ở các ứng dụng ống phun

Kẹp ống được chứng nhận Factory Mutual (FM) dùng để giằng chống động đất ở các ứng dụng ống phun
Kẹp ống MQS-SP Kẹp ống lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chống động đất cho ống phun chữa cháy