Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Dây cáp và phụ kiện truyền dữ liệu

Tìm dây cáp, thẻ nhớ và phụ kiện kết nối để truyền dữ liệu đo giữa các PC, máy quét bê tông và hệ thống bố trí

Tìm dây cáp, thẻ nhớ và phụ kiện kết nối để truyền dữ liệu đo giữa các PC, máy quét bê tông và hệ thống bố trí