Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho máy đục phá & máy đục

Cho tôi xem phụ kiện cho máy đục phá và máy đục, từ cữ đo độ sâu, đầu kẹp và dây đến hộp máy

Cho tôi xem phụ kiện cho máy đục phá và máy đục, từ cữ đo độ sâu, đầu kẹp và dây đến hộp máy
dây nguồn Dây cấp nguồn điện thay thế có thể tháo rời cho dụng cụ TE