Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Chụp vòng đệm X-WHC B3 02 packed #2179350

Tài liệu và Video

Chụp vòng đệm X-WHC B3 02 packed #2179350

Tư vấn và hỗ trợ