Cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập

Luôn đảm bảo Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập trong mọi hoạt động của chúng tôi

Tầm quan trọng của hòa nhập

Inclusion

Với hơn 33.000 nhân viên từ 135 quốc gia, chúng tôi đặt ra mục tiêu là làm cho mọi người cảm thấy thuộc về Hilti

Văn hóa hòa nhập của Hilti với các giá trị cốt lõi như tính dũng cảm (courage), tinh thần làm việc nhóm (teamwork), tính liêm chính (integrity) và tinh thần cam kết (commitment) sẽ giúp bạn phát huy tốt nhất bản thân và đóng góp cho công ty.

Thúc đẩy sự hòa nhập

Bạn có thể tham gia các nhóm trong công ty để tự do thảo luận về các đề tài xoay quanh Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập

Hilti có rất nhiều đội nhóm và câu lạc bộ được lập ra để thảo luận các nội dung quan trọng cho việc xây dựng văn hóa làm việc tốt hơn như vấn đề về giới tính, sức khỏe tinh thần, văn hóa và quốc tịch, môi trường và tính bền vững,..

Tại Hilti Việt Nam, chúng tôi có câu lạc bộ OwnIt tập trung vào việc tạo ra các hoạt động giúp nâng cao sức khỏe cho nhân viên.

Hilti là một tập thể đa dạng

Một tập thể đa dạng mang đến kết quả tốt hơn

"Sự đa dạng đóng phần quan trọng và là không thể thiếu trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Trở nên hòa nhập trong môi trường làm việc đa dạng giúp chúng ta sáng tạo, linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của Tập đoàn là đẩy mạnh sự đa dạng nhưng cũng tập trung tiến cử 80% các vị trí lãnh đạo từ nội bộ nhân viên. Ngoài ra, năm nay chúng ta đã có 25% lãnh đạo cấp cao là phụ nữ và sẽ tiếp tục gia tăng chỉ số này trong tương lai."  

Christoph Loos
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hilti

___________CHIA SẺ TỪ NHÂN VIÊN CỦA HILTI VIỆT NAM___________

Dương Thị Đông Phương - Account Manager

Xem thêm

Phan Kim Oanh - Area Sales Manager

Xem thêm