Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho máy khoan búa SDS-Plus

Cho tôi xem phụ kiện cho máy khoan búa SDS Plus (TE-C), cữ đo độ sâu, đầu kẹp, dây và hộp máy

Cho tôi xem phụ kiện cho máy khoan búa SDS Plus (TE-C), cữ đo độ sâu, đầu kẹp, dây và hộp máy